Světový den boje proti drogám

visibility279 Zobrazení comment0 komentáře person Publikoval: Onlinelekarna.cz list In: Novinky

Mezinárodní den boje proti zneužívání a nezákonnému obchodu s drogami si opakovaně připomíná vždy 26. června. Tento den vznikl na podmět OSN v roce 1978 s cílem zlepšit mezinárodní spolupráci a posílit snahu o dosáhnutí světa bez zneužívání drog. Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) každoročně vydává Světovou zprávu o drogách, v které lze nalézt plno klíčových statistik, faktických údajů získaných z oficiálních zdrojů a výsledky jednotlivých výzkumů spojených s tímto tématem. Celosvětový problém s drogami představuje mnohostrannou výzvu, která se dotýká životů milionů lidí po celém světě. Od jednotlivců potýkajících se s problémy způsobenými užíváním návykových látek, až po komunity, které jsou ovlivňovány dopady obchodu s drogami a organizovaného zločinu.

Jedny z hlavních cílů kampaně:  

Zvyšování povědomí o problémech spojených s drogami.
Usnadnění dialogu a spolupráce mezi organizacemi.
Rozšíření informovanosti mezi mladistvými.
Podpora mezinárodní spolupráce.

Letošní Téma světového dne je "Důkazy hovoří jasně: investujte do prevence"

Co je to závislost? Řekne-li se závislost, vybaví se vám člověk, který se bez drogy neobejde. Droga řídí jeho myšlenky i činy a zcela ovládá jeho mysl. Na vznik závislosti má vliv řada okolností. Rozhoduje o tom působení prostředí, ve kterém člověk žije, vlastnosti drogy i osobnost jedince. Některé drogy (tzv. tvrdé drogy) jsou společností obecně odsuzovány, avšak známe i takové, které jsou naším okolím více či méně tolerovány. Pojďme se dneska podívat na tzv. měkké drogy, které běžně v naší společnosti vídáme a spousta lidí je za drogy ani nepovažuje. 

Legální drogy

Někteří lidé mohou tvrdit, že v životě drogy nezkusili. Avšak v ten samý moment je paradoxně vidíte zapalovat si cigaretu k odpolední kávě. Ano i nikotin a kofein jsou drogy, stejně tak alkohol a některé běžně užívané léky.

Kofein

Kofein patří mezi nejrozšířenější návykové látky. Najdeme ho nejen v kávě, ale také v čaji, čokoládě, kakau, v energetických nápojích nebo některých lécích na chřipku. Jedná se o přírodní stimulant, který zlepšuje bdělost, kognitivní funkce, pomáhá spalovat tuky a zvyšuje výkonnost při cvičení. 

Má však i své záporné stránky. Způsobuje nespavost, bušení srdce, v některých případech úzkost nebo depresivní stavy. Při pravidelné a nadměrné konzumaci na něj vzniká tolerance a závislost. Doporučený denní limit, který by měl být bezpečný pro zdravého dospělého člověka, je 50 - 400 miligramů. To odpovídá zhruba 4 šálkům kávy. Musíme však brát v potaz individualitu jedince a zdroj kofeinu, protože některé produkty (např. energetické nápoje) ho mají podstatně více než káva. 

Předávkování se projevuje neklidem, třasem, nespavostí a bušením srdce.

Nikotin

Traduje se, že nikotin obsažený v tabáku přivezl do Evropy Kryštof Kolumbus koncem 15. století. Některé zdroje připisují prvenství mořeplavci Jacquesovi Cartierovi. Tak či onak dnes patří nikotin spolu s alkoholem k nejrozšířenějším drogám světa. Produktů s nikotinem je na trhu opravdu velké množství. Najdeme ho v cigaretách, doutnících, dýmkách, elektronických cigaretách, nikotinových sáčcích… 

Molekulu nikotinu řadíme mezi mírné stimulanty, pomáhající k uvolnění stresu a úzkosti. Chválit ho, ale rozhodně nebudeme. Kromě psychické a fyzické závislosti na nikotinu je s kouřením spojeno také mnoho zdravotních problémů – zvýšené riziko vzniku rakoviny, onemocnění plic, srdce a cév, rychlejší stárnutí kůže a další. Střední délka života u pravidelných kuřáků je o 10 – 11 let nižší než u nekuřáků.

Dle aktuálních statistik v České republice denně kouří přibližně 20 – 25 % dospělé populace. Ani procenta u mladistvých nejsou o mnoho nižší (kolem 20 %). Varovným signálem také je, že počty závislostí u mladší generace a nezletilých v poslední době stoupají. Přestat s kouřením je nesmírně náročné, ale ne nemožné. V případě kdy člověk zkouší odvykání sám, je procento úspěšnosti poměrně nízké 3 – 5 %, při zapojení zdravotnické pomoci úspěšnost v roční abstinenci výrazně stoupá na 30 – 40 %. Kuřák se může obrátit na odvykací centra, národní linku pro odvykání s kouřením nebo na některé lékárny zaměřující se na podporu odvykání od cigaret. 

Několik tipů, jak přestat kouřit jsme zmínili už v našem článku Světový den bez tabáku a Mezinárodní nekuřácký den.

Alkohol 

Lidé alkohol znají a pijí již od počátku svých dějin. Jeho účinky jsou mírně rozporuplné. V nižších dávkách působí povzbudivě, ve vyšších dávkách spíše tlumivě. Důvodem ke konzumaci alkoholu může být hledání dobré nálady, odreagování od starostí, někdy jen žízeň, chuť nebo společnost. Často patří ke „kultuře“ daného národa a je všeobecně tolerován. Kdo by neznal frázi: „Skočím si jen na jedno…“? Stále ale mluvíme o návykové droze, která může ničit zdraví člověka. Při konzumaci dochází ke zhoršení soustředění, rychlosti reakcí, koordinaci pohybů, ke změně v rozhodování a úsudku. Časté jsou poruchy paměti, stavy úzkosti nebo deprese. Mezi zdravotní komplikace spojené s užíváním alkoholu řadíme nejen poškození jater, ale i srdce, cév a mozku. Alkoholici mají také vyšší riziko vzniku rakoviny. Osoby se závislostí na alkoholu umírají v průměru o 24 let dříve než běžná populace. Při dlouhodobé konzumaci i menšího množství této látky vzniká psychická i fyzická závislost. Abstinenční příznaky se obvykle projevují jako bolest hlavy, žaludeční nevolnost, podrážděnost až agresivita nebo jako sluchová a zraková halucinace. V ČR se ročně spotřebuje 170 litrů alkoholických nápojů na osobu (včetně dětí a seniorů), což odpovídá 10 litrům čistého etanolu. Denně pije alkohol 6 – 10 % dospělé populace. 

Léková závislost

Závislost na lécích bývá veřejností často podceňována. Jde o závislost, která zůstává dlouho utajená a velmi obtížně léčitelná. Vzniká na lécích předepsaných lékařem na lékařský předpis, ale i volně prodejných léčivech. U lidí, kteří léky užívají dlouhodobě, se může podobně jako u jiných návykových látek rozvinout fyzická i psychická závislost. Tělo si na danou látku vypěstuje toleranci a začne vyžadovat vyšší dávku. Pokud je lék vysazen, objeví se abstinenční příznaky jako nervozita, nespavost, neklid, problémy s koncentrací, ale i bolesti, křeče, průjem a třes. Dle statistik se s tímto problémem potýkají častěji ženy a osoby vyššího věku. 

Mezi léky zneužívané nejběžněji patří skupina Hypnotik (léky na spaní), Anxiolytik (léky snižující úzkost) a Analgetik (léky na bolest). Je třeba si tedy pamatovat, že léky jsou primárně určeny k léčbě, aby pacientovi pomáhaly. Důležité je s nimi zacházet zodpovědně, vždy dle pokynů lékaře a lékárníka. 

Máte nějaké další dotazy? Zaujali jsme Vás, nebo jste v našem článku nenašli vše, co jste hledali? Neváhejte nás kontaktovat!

Zanechat komentář

Váš komentář musí být před zveřejněním schválen
Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota January February March April May June July August September October November December